24/03/2020

Εγκύκλιος αρ. 1610- Ημερ. 24/03/2020- Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο.

285


ΕΝΤΥΠΟ Α - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.docxΕΝΤΥΠΟ Α - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.docxΕΝΤΥΠΟ Β- ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.docxΕΝΤΥΠΟ Β- ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.docxEgkyklios ar. 1610.pdfEgkyklios ar. 1610.pdf


εγκύκλιος

Όχι