21/02/2017

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 17/2/2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για Υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό- Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο

419


ΓΓΠ_ΠΕΚΙΝΟ.htmΓΓΠ_ΠΕΚΙΝΟ.htm


Εγκύκλιος

Όχι