01/07/2013

Εγκύκλιος αρ. 1482, ημερ. 17.6.2013:"Αποζημίωση Μελών και Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών


973


1482.pdf


1482

Όχι