18/10/2010

Αρ. 1416/5.10.2010:
Τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων των τριμελών ειδικών επιτροπών που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου 6 του άρθρου 3 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 'εως 2004 (Ν. 108(ι)/95 έως 250(ι)/2004)

1140


egkyklios ar. 1416.pdf


Εγκύκλιος

Όχι