13/10/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 12/10/2020- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
(Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο)

260


Εγκύκλιος Λονδίνο 9-10-2020.docΕγκύκλιος Λονδίνο 9-10-2020.doc


Εγκύκλιος

Όχι