09/05/2014

Εγκύκλιος αρ. 1498, ημερ. 8.5.2014:"Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014) και (β) Αναθεώρηση όρων απασχόλησης εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου σε σχέση με την καταβολή φιλοδωρήματος

915


φιλοδορημα.pdf


1498

Όχι