11/11/2010

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2010:

Απασχόληση Εποχικού
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

2975


Egkyklios mee ar.4-2010.pdf


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Όχι