22/03/2011

Αρ. 1424/24.3.2011: "Α. Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.26(Ι)/2011)
Β. " Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011"


1132


Εγκύκλιος 1424 έκτακτκοι.pdf


1424 εκτακτοι

Όχι