31/01/2020





Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε αρ. 3/2020- ημερ. 31/01/2020- Διαχείριση ωρομίσθιων θέσεων Αχθοφόρου /Κλητήρα (Κλ.Ε5-Ε6, κωδ. Επαγγ. 502) και Γενικού Βοηθού (Κλ.Ε5-Ε6, κωδ. επαγγ. 538) σε όλα τα εργοσοτικά Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας





297


Εγκύκλιος 3_2020.pdfΕγκύκλιος 3_2020.pdf297










Εγκύκλιος





Όχι