16/07/2012

Εγκύκλιος αρ. 1455, ημερ. 11/7/2012: "Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για Γραφειακά και Διοικητικά Καθήκοντα"


1070


004218848.pdf


μεταθέσεις εκτακτοι

Όχι