01/09/2020

Εγκύκλιος αρ. 1626- ημερ. 26/08/2020- Υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη διενέργεια αποσπάσεων/ μεταθέσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς στη Δημόσια Υπηρεσία

266


Εγκύκλιος αρ. 1626.pdfΕγκύκλιος αρ. 1626.pdf


εγκύκλιος

Όχι