26/03/2014

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 21.3.2014:"Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1995 – 2009 (Κ.ΔΠ. 101/95)
-Παρατάσεις άδειας ασθένειας δημοσίων υπαλλήλων.

919


egkyklios epistoli adeies.pdf


21.3.2014

Όχι