19/11/2015

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 9 Νοεμβρίου 2015-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό


499


Εγκύκλιος (Βηρυτός).doc


εγκύκλιος

Όχι