11/12/2009

Αρ. 1398/8.12.2009:
Οι περι Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009

1151


Egkyklios ar.1398 - Oi peri Demosias Yperesias (Horigisi Adeion ) (Tropopoiitikoi ) Kanonismoi  tou 2009.pdf


Εγκύκλιος

Όχι