12/03/2010

Αρ.1409/8.3.2010:
Επισήμανση πλήρους ονόματος του υπογράφοντος δημόσια έγγραφα


1147


Egkyklios ar. 1409.pdf


Εγκύκλιος

Όχι