12/03/2010





Αρ.1409/8.3.2010:
Επισήμανση πλήρους ονόματος του υπογράφοντος δημόσια έγγραφα





1147


Egkyklios ar. 1409.pdf










Εγκύκλιος





Όχι