23/10/2018

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 18/10/2018- Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικλες Διατάξεις


336


Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 18_10_2018.pdfΕγκύκλιος Επιστολή ημερ. 18_10_2018.pdf


Εγκύκλιος, εξετάσεις

Όχι