22/01/2019

Εγκύκλιος αρ.1584-ημερ. 15/01/2019- Υλοποίηση της Σύμβασης για το Κέντρο Τηλε-εξυπηρέτησης για τη Δημόσια Διοίκηση


328


Εγκύκλιος αρ. 1584.pdfΕγκύκλιος αρ. 1584.pdf


Εγκύκλιος

Όχι