29/01/2021

Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 21/01/2021- Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

232


εγκύκλιος επιστολή 21_01_2021.pdfεγκύκλιος επιστολή 21_01_2021.pdf


εγκύκλιος

Όχι