02/06/2016


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 02/06/2016-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον)

440


Εγκύκλιος (Ουάσινγκτον).pdf


εγκύκλιος

Όχι