03/10/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 3/10/2014-Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

900


Egkyklios epistoli 03102014.pdf


Εγκύκλιος Επιστολή

Όχι