16/05/2018

Εγκύκλιος αρ1573-ημερ. 07.05.2018- Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό

356


Εγκ 1573 7ΜΑΥ2018 ΟΔΗΓΙΕΣ.pdfΕγκ 1573 7ΜΑΥ2018 ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf


εγκύκλιος, Όροι υπηρεσίας

Όχι