20/04/2015


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 20/04/2015-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό


875


Εγκύκλιος (Βρυξέλλες) (2).pdf


εγκύκλιος επιστολή

Όχι