15/05/2006

Αρ.1205/20.3.2001:
Διατάξεις για παραχώρηση Άδειας απουσίας χωρίς απολαβές είτε για λόγους Δημοσίου συμφέροντος είτε όχι

1185


EGK1205-ADEIA HA.pdf


ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Όχι