15/05/2006

Αρ. 998/10.11.1992:
Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτή

2910


EGK998-101192.pdf


ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όχι