25/04/2012

Εγκύκλιος αρ. 1450/ημερ. 24.4.2012
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τροπ.) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 141/2012)-Απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία χωρίς αμοιβή


1105


1450.pdf


1450

Όχι