23/12/2020

Εγκύκλιος αρ. 1633-ημερ.21/12/2020- Αποζημίωση υπεύθυνων συστημάτων πυρανίχνευσης και ασφάλειας κτιρίων στα οποία στεγάζονται κρατικές υπηρεσίες για ανταπόκριση σε ενεργοποίηση του συναγερμού τους εκτός του κανονικού ωραρίου.

242


1633.pdf1633.pdf


Εγκύκλιος 1633

Όχι