09/12/2014

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 08/12/2014- Υπενθύμιση για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Ονομαστκού Καταλόγου Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου.

884


Egkyklios epistoli 8-12-2014.pdf


εγκύκλιος επιστολή

Όχι