25/01/2013

Εγκύκλιος αρ. 1470 ημερ. 24.1.2013: Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012, Ν. 216(Ι)/2012

995


1470.pdf


1470

Όχι