29/12/2020

Εγκύκλιος αρ. 1635- ημερ. 29/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

243


εγκύκλιος αρ.1635.pdfεγκύκλιος αρ.1635.pdf


εγκύκλιος

Όχι