10/10/2012

Αρ. 1459, ημερ. 3/10/2012: (α) Τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας-(β)Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης από αυτήν, Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης

1050


004236230.pdf


Εγκύκλιος

Όχι