29/05/2014

Εγκύκλιος αρ.1345- ημερ.20.09.2007- Ο περί Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και ορισμένους πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (Ν.114(ι)/2007)


1169


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 2007.pdf


εγκύκλιος

Όχι