03/08/2018

Εγκύκλιος αρ.1577-ημερ. 19.07.2018-
Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίς και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.94(Ι)/2018)

346


Εγκύκλιος 1577_19-7-18 για σταδιακή κατάργηση μείωσης απολαβών από 7_2018.pdfΕγκύκλιος 1577_19-7-18 για σταδιακή κατάργηση μείωσης απολαβών από 7_2018.pdf


Εγκύκλιος

Όχι