20/11/2017

Εγκύκλιος αρ. 1560 ημερ 20/11/2017 με θέμα "Νέες Διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στους δημοσίους υπαλλήλους"

377


1560.pdf


1560

Όχι