12/02/2013

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 1.2.2013 με θέμα (α) Οι περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωμ. (Γενικές Αρχές) Νόμοι του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012, (β) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (Ν.216(Ι)/2012)

986


Egkiklios epistoli gia 1 2 13.pdf


εγ επιστ 1.2.13

Όχι