10/03/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 10/03/2020-

Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

291


Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο 10_03_2020.docΕγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο 10_03_2020.doc


Εγκύκλιος επιστολή

Όχι