18/12/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ.17/12/2012 -Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων

1025


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΜΙΣΘΟΙ  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf


Εγκύκλιος

Όχι