18/10/2010

Αρ.1415/28.9.2010:
Ιδιωτική Απασχόληση Δημοσίων Υπαλλήλων (Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. 2/18 & ημερ. 15/1/2018)


1141


Egkuklios 1415.pdf


Εγκύκλιος , Ιδιωτική Απασχόληση

Όχι