19/12/2012

Εγκύκλιος αρ. 1462- ημερ19/12/2012-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)Τροποποιητικοί Κανοσνισμοί του 2012

1020


egkyklios ar.1462.pdf


Εγκύκλιος

Όχι