20/05/2011

Αρ.1428- ημερ. 10/05/2011- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π.129/2011)

1130


Egkyklios ar.1428.pdf


εγκύκλιος Αξιολόγηση υπαλλήλων

Όχι