06/06/2016

Εγκύκλιος αρ.1539-ημερ. 02/06/2016- Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 (Ν.70(ι)/2016)

439


Εγκύκλιος αρ. 1539 - Ο Περί τη.pdf


Εγκύκλιος, έκτακτοι

Όχι