29/06/2011

Αρ. 1430/ 24.6.2011: "Συντήρηση του λογισμικού προγράμματος και των συσκευών καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων προς και από την εργασία τους

1127


004125250.pdf


συντηρηση

Όχι