09/03/2010

Αρ. 1407/3.3.2010:
Τήρηση Φακέλων Αδειών στη Δημόσια Υπηρεσία

1148


Εγκύκλιος αρ. 1407 - τήρηση φακέλων αδειών.pdf


άδειες, εγκύκλιος

Όχι