31/01/2013

Εγκύκλιος αρ. 1472 ημερ. 29.1.2013: A. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 Ν.136(Ι)/2012"
Β. "Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)(Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2011 Ν.182(Ι)/2012

991


1472.pdf


1472

Όχι