07/05/2020

Εγκύκλιος αρ. 1616- ημερ. 06/05/2020- Πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού

279


Εγκύκλιος_1616.pdfΕγκύκλιος_1616.pdf


εγκύκλιος, οδηγίες

Όχι