04/08/2014

Εγκύκλιος αρ. 1505- ημερομ. 1/8/2014- Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών

910


egkyklios ar. 1505.pdf


εγκύκλιος

Όχι