18/11/2013

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ.18.11.2013: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροπ.) Κανονισμοί 2012 Κ.Δ.Π. 141/2012-Απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία χωρίς αμοιβή

964


Εγκύκλιος επιστολη απασχοληση χωρίς αμοιβή.pdf


απασχοληση χωρις αμοιβη

Όχι