21/02/2019

Τροποποίηση των Εντύπων συμμετοχής στις μη Ενδοτμηματικές Εξετάσεις που διεξάγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, δυνάμει του Κανονισμού 18 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2017


326


Εγκύκλιος 1587 - Αλλαγή Εντύπων για εξετάσεις.pdfΕγκύκλιος 1587 - Αλλαγή Εντύπων για εξετάσεις.pdf


εγκύκλιος

Όχι