10/06/2013

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 5/6/2013: "Απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα"


976


απαγορευση πληρωσης θεσεων.pdf


Εγκύκλιος επιστολη 5/6/2013

Όχι