23/03/2018

Εγκύκλιος αρ. 1571- ημερ. 20/03/2018- Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών και άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά


361


egkyklios ar. 1571.pdfegkyklios ar. 1571.pdf


εγκύκλιος

Όχι