26/08/2014

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11/08/2014- Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών (Συμπληρωματική εγκύκλιος επιστολή)


909


Εγκύκλιος επιστολή.pdf


εγκύκλιος

Όχι